top of page

 

Rotarien etiikka 

 

Rotaritoiminta on maailmanlaajuista, ja sen toiminta perustuu palveluasenteeseen ja hyvien asioiden edistämiseen. Kun Paul Harris ja kolme hänen liiketuttavaansa perustivat ensimmäisen rotaryklubin vuonna 1905, oli heidän ensimmäinen tavoitteensa kotikaupungin liikemiesten moraalin parantaminen. Toiminnan ydinarvoja ovat alusta alkaen olleet palvelu, toveruus, rehellisyys, monialaisuus sekä johtajuus.

Käytännöntoimintaa ohjaavat rotarien eettiset perusperiaatteet on kiteytetty neljän kysymyksen kokeeseen. Jokaisen rotarin odotetaan toimivan näiden ohjeiden mukaan, ja ne toimivat uusille jäsenille toiminnan kiteyttävinä reunaehtoina.

Neljän kysymyksen koe

Neljän kysymyksen koe: 

1. Onko tämä totta?

2. Onko tämä oikeudenmukaista kaikkia asianosaisia kohtaan? 

3. Luoko tämä hyvää tahtoa ja parantaako tämä ystävyyssuhteita?

4. Onko tämä kaikkien osapuolten edun mukaista?

“Mielestäni rotareiden arvot ovat maanläheisiä ja ne käyvät järkeen. Neljän kysymyksen koe ja tunnuslauseemme (Palvelu itsekkyyden edelle) ikään kuin opastaa ja ohjaa meitä rotareita klubitoiminnassa ja arjessa.”

 

Ilkka Ertimo 

 

“Rotareiden neljän kysymyksen koe edistää hyviä toimintatapoja ja

auttaa tutkimaan omia ajatuksia ja tekoja. Nämä kysymykset ohjaavat kaikkea

toimintaani eli päivittäin pysähdyn tutkailemaan itseäni.” 

 

Asta Juntunen 

 

”Kun tapaan toisen rotarin, tiedän, että pelaamme samalla arvopohjalla ja

hänellä on mielessä nämä neljä kysymystä. Juuri nämä arvot tekevät

rotaritoiminnasta ainutlaatuisen” 

 

Juha Laine-Ylijoki 

 

Neljän kysymyksen kokeen avulla rotarit pyrkivät edistämään hyviä toimintatapoja hankkeissaan ja projekteissaan. Rotarien rehellisyyden ja reiluuden arvoja on viety rotariyhteisön ulkopuolellekin, esimerkiksi yritysten toiminnan ytimeen. Tästä osaa kertoa omakohtaisten kokemusten kautta Tuusulan Rotaryklubin pitkäaikainen jäsen Juha Laine-Ylijoki: 

 

”Johtamissani yrityksissä aloitimme aina strategiasuunnittelun
määrittelemällä yrityksen arvot. Näihin arvoihin ujutin mukaan

4 kysymyksen kokeen. Toki sanamuotoa hieman muuttaen, jottei kukaan

tunnistanut, mistä olin ne lainannut. Ajatus tuli selväksi ja koko

organisaatio hyväksyi arvot toimintamme perusteiksi.” 

 

”Sykähdyttävä ja mieleenpainuva hetki oli, kun kuulin kerran,
että eräs suuren asiakasyrityksen omistaja oli kertonut muille

kauppakamarissa, että Laine-Ylijokeen voi luottaa, että hän ei jujuta.”

bottom of page