top of page
IMG-9160 (1)_edited.jpg

Perustaminen ja nykyhetki

Tuusulan Rotaryklubin perustava kokous oli Tuusulan upseerikerholla 24. maaliskuuta 1971. Klubiveljiä oli aluksi mukana 31. Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin rotarypiirin governor Unto Tupala ja sihteerinä toimi hankintapäällikkö Seppo Käyhkö. Klubin nimeksi tuli Tuusulan Rotaryklubi ja toiminta-alueeksi Tuusulan kunnan alue pois lukien pohjoinen osa. Tässä kokouksessa hyväksyttiin järjestysmuoto ja mallisäännöt.

Ensimmäinen hallitus oli seuraavanlainen:

Presidentti: Lauri Suominen

Varapresidentit: Heikki Korppi-Tommola ja Ahti Haukkavaara

Sihteeri: Seppo Käyhkö

Varasihteerit: Heikki Helasvuo ja Reino Sarvanne

Rahastonhoitaja: Teuvo Tyllilä

Klubimestari: Jaakko Pentikäinen

Nuorisovaihtoasiamies: Arto Lättilä

 

Perustajajäsenet:

Eho Martti, Peusa Uuno, Haarala Pertti, Puustjärvi Viljo, Haaramo Kimmo, Rahola Olli, Haukkavaara Ahti, Raininko Kyösti, Helasvuo Heikki, Rantalainen Veikko, Holma Kauko, Rytömaa Kauko, Holma Matti, Salminen Seppo, Joensuu Esko, Sarvanne Reino, Jortikka Ilkka, Seitamo Jorma, Kankaanpää Kalervo, Suominen Lauri, Korppi-Tommola Heikki, Svinhufvud Erik, Korppi-Tommola Matti, Tyllilä Teuvo, Käyhkö Seppo, Valo Tauno, Lättilä Arto, Varpio Aatto, Manneri Raimo, Örthen Erik ja Pentikäinen Jaakko                                        

 

Piirigovernoreilla Unto Tupalalla, Olof ja Lucy Söderströmillä ja Carl-Gustaf Palmgrenilla oli tärkeä vaikutus klubin kehitykseen. Ensimmäinen klubin presidentti Lauri Suominen oli aikaisemmin toiminut Keravan rotaryklubissa, ja varapresidentti Heikki Korppi-Tommola oli aikaisemmin toiminut Järvenpään ja Varkauden rotaryklubeissa. Heikki Korppi-Tommola käynnisti tärkeän klubipalveluhaaran ja laati klubipalvelusuunnitelman. Klubimestari Jaakko Pentikäinen laati käytännön puitteet säännöllisille viikkokokouksille. Myös veljespiirin perustamisvaiheessa tiiviisti mukana ollut Ahti Haukkavaara antoi oman panoksensa klubin perustamiseen. Kummipresidentti Viljo Napola vaikutti klubin perustamisvaiheessa mm. viikkokokouksissa ahkerasti vieraillen, seuraten klubin toimintaa ja antaen vinkkejä. Keravan veljespiiristä siirtynyt Seppo Salminen loi vahvan perustan jäsenyys- ja luokitekomitean toiminnoille. Keravalla presidenttinä toiminut Olli Rahola antoi tukea käytännön ongelmissa. Ammattipalveluhaaran puheenjohtajana toimi uusi veli Raimo Manneri.

Ensimmäinen viikko ja hallituksen kokous oli maanantaina 5. 4. 1971 Tuusulan Upseerikerholla, jossa klubi kokoontui alkuun aina maanantaisin klo 12.

Viikkokokouksessa 14. kesäkuuta 1971 klubin presidentti ilmoitti, että Tuusulan rotaryklubi oli 9. kesäkuuta 1971 hyväksytty Rotary Internationalin täysvaltaiseksi jäseneksi.

 

Ensimmäinen varsinainen rotaryvuosi alkoi 1. heinäkuuta 1971, jota johti presidentti Lauri Suominen aina seuraavan vuoden huhtikuuhun asti.

IMG-9160 (1).jpg

Tuusulan Rotaryklubin perustamiskokouksen 23.4.1971 osanottajat.

Edessä istuvat vasemmalta oikealle: Varapresidentti Heikki Korppi-Tommola, governor Unto Tupala, kummipresidentti Viljo Napola ja presidentti Lauri Suominen. Takana seisovat vasemmalta oikealle: Eho Martti, Salminen Seppo, Svinhufvud Erik, Puustjärvi Viljo, Holma Matti, Raininko Kyösti, Joensuu Esko, Haukkavaara Ahti, Helasvuo Heikki, Käyhkö Seppo, Kanakaanpää Kalervo, Pentikäinen Jaakko, Varpio Aatto, Manneri Raimo, Sarvanne Reino, Holma Kauko, Lättilä Arto ja Tyllilä Teuvo.

Ns. pienoischarter-juhla pidettiin 5. heinäkuuta 1971 tavanomaisen viikkokokouksen yhteydessä. Tilaisuutta juhlisti kummipresidentti Viljo Napola Järvenpäästä ja luovutti Järvenpään kummiklubin puolesta presidentin riipuksen. Mukana tilaisuudessa olivat myös kymmenkunta veljeä naapuriklubeista ja Keravan rotaryklubin past presidentti Antero Könkkölä. Presidentti Suominen jakoi sihteeri Käyhkön avustamana jäsenille rotarymerkit.

Charter juhla pidettiin 17. syyskuuta 1971 Kalastajatorpalla. Juhlassa olivat mukana governor Olof Söderström puolisoineen, past governor Unto Tupala ja kummipresidentti Viljo Napola puolisoineen. Järvenpäästä oli mukana kolme veljeä ja Järvempään IW-klubin presidentti. Juhlassa oli mukana kymmenen rotaryklubia ja juhlan kaukaisin vieras oli W. Henry Johnston Michiganista USA:sta. Piirigovernor piti juhlassa puheen ja luovutti klubille charter-kirjan ja Past governor lahjoitti kuopuksen nuijan kiertämään piirin 142:n kulloinkin nuorimmalle klubille. Kummipresidentti Napola lahjoitti klubille presidentin nuijan. Veli Erkki Horttanainen Järvenpäästä piti huumorintäyteisen puheenvuoron ja naapureiden IW-presidentti Laura Lehtikari toi terveiset sisarpiirinsä puolesta ja kertoi IW-toiminnasta. Veli Seppo Käyhkö puhui juhlassa naisille ja Tuusulan klubin presidentti Suominen kertoi klubin luokitteista sekä uudet jäsenet esittäytyivät juhlassa kukin vuorollaan.

Lisää klubin alkuvuosista pääset lukemaan 20-vuotishistoriikista.

Viiteenkymmeneen vuoteen on mahtunut paljon

Vuosien varrella Tuusulan Rotaryklubi on muun muassa päivittänyt sääntöjään ja rekisteröitynyt yhdistykseksi. Toimintaan on saatu mukaan naisjäseniä ja kokouspaikka ja -aika on vaihtunut useampaan otteeseen.

 

Muutoksista huolimatta toiminnan ydinarvot ja neljän kysymyksen koe ohjaavat edelleen rotaritoimintaa. Tämän lisäksi Tuusulan klubissa yksi mielenkiintoinen asia on pysynyt samankaltaisena läpi vuosien:

 

”Jäsenmäärä on pysynyt vuosikymmenet yllättävänkin samana. Ehkä yksi suurimpia muutoksia on se, että jäsenet olivat ennen nuorempia kuin nyt.”

 

Juha Laine-Ylijoki

 

Presidentti Paula Kyrö arvelee jäsenten ikäjakauman muutoksen johtuvan nykyajan kiireisestä työelämästä. Nuorempien ihmisten aika ei välttämättä enää riitä myös vapaaehtoistoimintaan.

 

”Itse uskon kuitenkin siihen, että Tuusulan klubin ikäjakauma tulee muuttumaan ja monipuolistumaan.”

 

Paula Kyrö

 

Kun rotary-aate alkoi, kokouksia pidettiin kerran viikossa. Osallistumisia kontrolloitiin tarkkaan, ja jos joku ei päässyt paikalle, poissaolo piti paikata toisen klubin tapaamisessa. Näitä rotareiden sääntöjä on vuosien varrella lievennetty. Nykyään jokainen klubi voi itse valita, kuinka usein se kokoontuu. (Keski-Uusimaa 11.11.2021.)

 

– Me Tuusulassa kokoonnumme yhä kerran viikossa, koska viihdymme niin hyvin yhdessä. Syömme joka keskiviikko klo 17.30 yhdessä päivällisen Gustavelundissa. Sen jälkeen on jonkin aihealueen esitelmä, josta sitten keskustelemme yhdessä, toteaa Paula Kyrö. (Keski-Uusimaa 11.11.2021.)

Koivukuja fasadi.jpg

Kokoushotelli Gustavelund

Kuva2.jpg

Rotarit nauttivat yhdessä päivällistä aina ennen viikkokokousta.

Tuusulan Rotareissa on 46 jäsentä, joista vain kuusi on naisia. Syynä tähän on se, että ensimmäiset naisjäsenet liittyivät klubiin vasta vuonna 2013. Kansainvälinen tavoite on se, että jäsenistä naisia olisi noin neljännes – ja tähän Tuusulassakin tähdätään. (Keski-Uusimaa 11.11.2021.)

bottom of page