top of page

 

Hyväntekeväisyyttä Suomessa 

Tuusulan Rotaryklubi on osallistunut monin eri tavoin hyväntekeväisyyteen Suomessa. Paikalliset klubit voivat suunnitella ja toteuttaa omia projektejaan, olla mukana rotarypiirin keräyksissä ja tehdä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

Paikallisiin projekteihin jäsenet ovat voineet vuosien varrella itse ehdottaa avun kohteita klubin hallitukselle, kun tietoon on tullut apua tarvitsevia. Paikallisia projekteja voidaan toteuttaa myös osarahoittajina yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Tuusulan klubi on ollut usein mukana tukemassa nuoria eri tavoilla. Nuorisotoiminnasta pääset lukemaan tarkemmin historiikista tästä linkistä.

pyörätuoli.png

Keski-Uusimaan lehtijuttu 7.4.2011

Vuosien varrella Tuusulan klubi on tehnyt lahjoituksia muun muassa kouluille, terveyskeskuksille ja palvelukodeille. Tuusulan koulujen oppilaille on vuosien aikana myönnetty stipendejä, ja esimerkiksi Ruukin koululle on hankittu megafoni.

Kun klubi täytti 40 vuotta, Tuuskodon vanhusten käyttöön lahjoitettiin sähköpyörätuoli, johon saatiin puolet varoista apurahoina piiriltä. Yhdessä Tuusula-Hyrylä -klubin kanssa on lahjoitettu Tuuskotoon asukkaiden ja henkilökunnan käyttöön ja virkistykseksi elektroninen piano, ja asumis- ja päihdepalveluita tarjoavalle Mutterimajan asukkaille potkupyörä. Rotarit saivat pyynnön Mutterimajan henkilökunnalta ja pääsivät itse näkemään luovutustilaisuudessa, että pyörä tuli todelliseen tarpeeseen. Yhteistyötä on tehty myös muiden Keski-Uudenmaan klubien kanssa, esimerkiksi yhteisellä äänikirjaprojektilla hankittiin Tuusulan terveyskeskuksen vuodeosastolle äänikirjalaite.

Varainkeruun ja lahjoitusten lisäksi Tuusulan klubilaiset ovat olleet muun muassa raivaamassa Villa Kokkosen järvenrantaa vuonna 2020 ja Veteraanipuistoa vuonna 2021. Pitkän historiansa aikana klubilaiset ovat myös muun muassa istuttaneet puita Tuusulaan, kun kunnan talous on ollut tiukilla.

”Pyrimme klubissa siihen, että joka vuosi olisi vähintään yksi
yhteinen projekti. Yhteisten projektien kautta yhteenkuuluvaisuuden tunne
ja tiimihenki kasvaa, kun yhdessä tehdään. Toveruus ja ystävyys lujittuu
ja apua tarvitsevat saavat apua.” 

Juha Laine-Ylijoki

Kopio tiedostosta 8. Raivaajat sateessa_koneet seis.JPG

Rotarit Jaan Herttua, Ilkka Ertimo, Paula Kyrö ja Klaus Winkqvist Villa Kokkosen raivaustöissä.

veteraanipuisto.png

Rotarit Asta Juntunen, Klaus Winkqvist, Paula Kyrö ja Olavi Juntunen Veteraanipuiston raivaustöissä.

Rotarypiirien suuremmissa hankkeissa kerätään rahaa Rotarysäätiölle. Siellä summa saa kasvaa korkoa kaksi vuotta, jonka jälkeen piiri voi anoa säätiöltä apurahoja hankkeeseensa. Rotarysäätiöltä saatu apuraha saadaan kerätystä määrästä lähes kaksinkertaisena.

Tuusulan klubi on ollut mukana tukemassa Suomen Rotaryn Lääkäripankkia piirimaksun yhteydessä kerättävällä maksulla. Suomen Rotary Lääkäripankki on perustettu vuonna 1998 kehitysmaiden lääkintähuollon tukemiseen. Lääkäripankin toimintaa tukee Suomen rotarien lisäksi ulkoministeriö.

Tuusulan Rotaryklubi on ollut mukana myös Koulutus Elämään -hankkeessa Tuusulan alueella. Koulutus Elämään -hanke on suunnattu tukemaan suomalaista koulutusjärjestelmää. Opetusohjelma on kansainvälinen, mutta suunniteltu tukemaan ja täydentämään suomalaista kouluopetusta.

Projekteja ja hankkeita löytyy lisää historiikin aikajanalta. Aikajanaan pääset tästä linkistä.

bottom of page